Sekretesspolicy, Elverdal AB

Allmänt

Dessa riktlinjer för Elverdal Prof. Outdoor Products AB, (nedan kallat "Bolaget") är baserade på EU:s dataskyddsförordning, som träder i kraft i Sverige den 25. maj 2018, och den nya svenska dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen och den nuvarande dataskyddslagen (kollektivt kallad "lagstiftningen").

Nedan kan du läsa om den insamlade informationen, inklusive hur informationen behandlas, vad den används till, vem som har tillgång till din information och vem du ska kontakta om du har frågor eller invändningar som gäller den insamlade informationen.

Insamling av personuppgifter

Bolaget samlar framför allt in personuppgifter för att kunna leverera beställningar och tjänster. Bolaget samlar i speciella fall in personuppgifter för användning i marknadskommunikation, produktinformationen och kundkommunikation. Personuppgifter kan uppdateras från andra offentliga register, om det är nödvändigt för att underhålla korrekta uppgifter.

Vi samlar inte in några känsliga personuppgifter, bara personuppgifter för personer i egenskap av deras yrkesroll, inklusive företag, namn, adress, postnummer, telefon och mobilnummer, e-postadress etc. Information om aktie- och eller handelsbolagens
namn, adresser etc. gäller inte en fysisk person och omfattas därför inte av personuppgiftsförordningen.

Vi följer din webbaktivitet på Bolagets webbplats och det är möjligt att vi använder det i marknadsföringssyfte. De personuppgifter som vi samlar in i samband med fullgörandet av avtalet lagras i vårt IT-system, CRM-system och/eller ett fysiskt register.

Vi ser till att regelbundet radera dina personuppgifter när de inte längre är relevanta för det ändamål vi samlat in dem för. Vi lagrar dock dina personuppgifter i den utsträckning som lagen kräver det, t.ex. vad gäller bokföringsuppgifter enligt redovisningslagstiftningen.

Samtycke till insamling

När du skickar frågor, accepterar ett erbjudande, skickar inköpsorder, fyller i formulär för webbåtkomst eller prenumererar på nyhetsbrev godkänner du att vi samlar in relevanta personuppgifter för vidare behandling.

Utlämnande av information

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till andra om det tillåts enligt lag. Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa sätt. Dessa externa leverantörer som kallas uppgiftsbehandlare och som i vissa fall behandlar dina personuppgifter i samband med sitt tillhandahållande av tjänster till oss. Våra uppgiftsbehandlare behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagstadgade krav för uppgiftsbehandlare.

Dina rättigheter

Om cookies

När du använder vår webbplats är det möjligt att personuppgifter samlas in t.ex. via cookies. Detta sker endast efter ett separat samtycke. Om din webbläsare eller annan motsvarande utrustning (när du besöker en webbplats) är inställd på att tillåta cookies när du besöker webbplatsen, anses det som om du har gett ditt samtycke till sådan användning. På så sätt lagras information om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om enheten och Internetanslutningen, t.ex. operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Länkar till andra webbplatser

Om vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material som publiceras av tredje part, är dessa länkar endast avsedda som information. Eftersom Bolaget inte har någon kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller deras material, har vi därför inte ansvar för deras innehåll. Bolaget har inget ansvar för skada eller förlust som kan uppstå vid användning av dessa länkar.

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter. När riktlinjerna ändras läggs datum för "senast uppdaterad" till längst ner på sidan. Dessa riktlinjer ses över och revideras vid behov en gång per år.

Kontakta oss

För ytterligare information om hanteringen av personuppgifter, eller om du vill ha tillgång till och/eller ändra de data Bolaget har registrerat om dig, är du välkommen att kontakta oss:

Elverdal Prof Outdoor Products AB
Företagshuset
Box 16 118
S-200 25 Malmö
Telefon: (+46) 70 285 24 70

Mail: info@elverdal.se

Denna policy gäller från och med den 25. maj 2018.