Jægerspris Skolan

Husfasader till lek, lärande och vistelse - en multifunktionell lekplatslösning utan fallhöjd

Krav på markmontering och ingen fallhöjd
På en befintlig plattform vid Jægerspris skola har Elverdal stått för att skapa ett fantasifullt universum med husfasader, speglar och musik. Området är inriktat på barn i grundskoleåldern och designades med tanke på att redskapen ska markmonteras och inte kräver fallhöjd.
Plattformen är enkel i sin design, men rent funktionellt erbjuder den en mängd möjligheter till lek, vistelse och gemenskap.

En multifunktionell plattform till både lek och lärande
Tanken var att skapa ett bekvämt och funktionellt område som uppmuntrar till gemensam lek. Dom färgglada husfasaderna ger liv åt det färglösa området och skapar flera mindre områden för att kunna springa runt, gömma sig och sitta ner. Mellan husen inbjuder de färgglada möblerna till att sitta ner och i mitten med en dynamisk musikanläggning till leken.
De musikaliska delarna består av en interaktiv musiksfär och en Elverfon som fungerar som en högtalare för mobiltelefonen. Musiksfären kan användas för att spela musik, berätta sagor och ge instruktioner om rörelser etc. På så sätt kan leken hållas ihop på plattformen. Varje fasad är försedd med speglar, vilket ökar barnens självuppfattning och kroppsförståelse.

Kontakt
Jens Bo Thorsager
bo@elverdal.dk


Placering
Møllevej 90
3630 Jægerspris

Byggeår
2018

Referensenummer
3719