Vammen kyrka

I oktober 2014 stod motionslekplatsen färdig på platsen framför Vammen Kirke. En plats som harmonerar med kyrkans vackra arkitektur.

En gemensam mötesplats för byns invånare

Tanken bakom denna lekplats var att skapa en gemensam mötesplats för motion och lek i den lilla byn Vammen. En plats som kunde samla byns gamla såväl som unga om motion och lek. Elverdals lösning blev en tredelad aktivitetsplats med stigar imellan, som respektive bjuder på lekredskap, fitnessredskap och dynamiska redskap - lite för alla åldrar och för varje smak. För att skapa ett arkitektoniskt sammanhang med den bakomliggande kyrkan skapades det omkring den populära Skysurf en stensättningen som liknade till kyrkans.


Placering

Danmark

Nørregade 25, 8830 Tjele

Utfört

Oktober 2014

Referensnummer

1714