Barnhuset Tjørneparken

Barnhuset Tjørneparken är en integrerad institution med både små och mellan förskolebarn. Här har Elverdal skapat en lekplats med många varierande lek- och läromiljöer. Det är tänkt på det lilla barnets lek och lekformer, olika sansupplevelser, utmaningar, lek med föräldrar mm. Lekplatsen ger möjlighet till att kunna exprimentera och utveckla barnens nyfikenhet, fantasi, uppmärksamhet, koncentration och motorik, samt deras förmåga till att ta hänsyn, samarbeta, vänta på sin tur och hjälpa varann.

Området ses som lungt liksom institutionens omgivningar - en plats, där barn och pedagoger tycker det är rart att vara. Färger, former och material smälter fint in i det omkringliggande landskapet och miljön - ett robust, men lätt design.

Lekutrustningen är stort sett underhållsfria, och den samlade lösningen är gjord i material, som kräver minimalt underhåll.


Kontakta
Jens Bo Thorsager
bo@elverdal.dk

Placering
Rådmands Billes vej 136
2610 Rødovre


Byggår
2017

Referensnummer

2806