Utvalda referenser från lekplatser till institutioner

Barnet på förskolan håller på att lära känna sin kropp. Barnet tränar sig på att få en bättre motorik, vilket sätter krav på lekplatsens design. Lekplatsen ska innehålla redskap som stärker och utvecklar barnets grundmotorik, men ska också vara på en plats, där barnet tränar olika sociala lekar i gemenskap med andra barn.

Har man speciella behov anpassas designen efter era önskemål och krav för att optimera lek och lära, liksom säkerheten på lekplatsen.


Här hittar du våra medarbetare?

Behöver du hjälp att hitta lekutrustning, eller saknar du inspiration till att designa din uteplats?

Oavsett dina önskemål vill vi gärna hjälpa dig med att komma vidare.

Hitta kontaktperson