Många lekvärden stärker barnets utveckling

Med kroppen märker barnet världen. Barnet rör sig runt och med lek stärks barnets motoriska förmåga.

Vi arbetar på att få lägga så mycket lekvärde som möjligt till vår lekutrustning för att stödja barnets motoriska och sociala utveckling. Vi arbetar med:

Balansera:
Att balansera på t.ex. en djungelbana är med till att utveckla den vestibulära känslan och proprioseptiva (rumsliga) känslan. Balansera – samt det att klättra och att gunga – stärker också kroppen fysiskt och förbättrar koordinationen. Lekvärdet vill också utmana barn på nya och kreativa sätt.

Gunga:
Att gunga skapar frihetskänsla. Att gunga är också med till att finjustera balansen och känslan för rytm och timing.

Rotera:
Kontrollerad rotation är avgörande till barnens vestibulära utveckling. Karuseller och andra roterande redskap är bra för barn i alla åldrar.

Under / igenom:
Tunnlar och andra slutna redskap utvecklar den rumsliga medvetenheten (propriosception). Stängda redskap ger också underbara och säkra platser att gömma sig på.

Upp över:
För barn finns det något oemotståndligt med att krypa/springa upp på toppen av ett torn, ett berg eller liknande.
Barnet känner sig stor!
Nivåhopp i terrängen stärker vestibulära känslan (balansen) och proprioseptiva känslan (rumslig uppfattelse). En sluttande hällning på ca. 30-40 grader är nog till att skapa den önskade rörelse.

Högt uppe:
Den farliga leken är nödvändig och utvecklande. Genom att leka högt uppe lär barnet att märka egna gränser och utmanar känslan på egen kropp.
Detta lekvärde är det bästa olycksförebyggande åtgärd, på det sättet lär barn sig att riskhantera.

Vippa:
Med en enkelvippa (både sittande och stående) lär barn att använda egen kraft till att skapa en dynamik – och musklerna stärks. Kinesthesis (muskler/leder) utvecklas.
En dubbelvippa kräver samarbete. Känslan av vikt och balans utvecklas naturligt, medan barnen turas om till att hoppa av.

Glida/rutscha:
Känslan av hastighet ger barn spänning, och det kitlar i magen. Att rutscha uppmuntrar barnet till att fortsätta med att röra sig, och rutschkanan ger barnet mod på att pröva andra sätt till att använda glidstång och brandmansstången.

Hoppa:
Utvecklingen av sinnenas motorik händer genom att upprepa rörelser, som med tiden kommer till att sitta på ryggraden. När barn utvecklar rörelsesäkerhet och uppnår kroppskontroll byggs både självkänsla och
självförtroende upp.

Klättra:
Korskordination stärks, när barnet klättar. Lekvärden utvecklar förbindelsen mellan hjärnhalvorna, vilket bl.a. har inverkan på barnets läsförmåga.

Känsla:
Taktilsinnet kommer i spel genom fötter, händer och andra kroppsdelar. När barnet t.ex. leker med sand eller stål, vill man få mycket olika känslor.