Søndermarken

I 2011 byggde man en anläggning på Søndermarken. Här kan man både träna fitness och parkour på de nergrävda trampolinerna som Elverdal har levererat och på det sättet komma runt på banan. Hela området har fallunderlag, så det är bara ge järnet. Man kan också gunga runt i utrustningen, som är i flera höjder.

En ny användargrupp tillgodoses

Projekt Liv och Lys innehåller en modern interaktiv funktion nedlagd i en historisk nerlagd trädgårdsanläggning. En ny grupp användare tillgodoses samtidig som trädgården bevarar sin värdighet.

Fyra skikt har etablerats i trädgården: en ny löpstig i trädgårdens periferi på nytt grus, belysning av stigen med interaktiv styring, markering av alla trädgårdens entréer, och slutligen fyra mötesplatser med ett urval av faciliteter till träning, förvaring, information och dricksvatten. Mötesplatser och entréer har ett klart designmässigt sammanhang via gemmensamt formspråk; den riktningslösa cirkel, som samtidigt är förenande. Den överordnande ideen med projektet är att rikta uppmärksamheten på trädgården och dom nya möjligheter till att motivera flera till att löpa – även när det är mörkt.


Placering

Danmark

Roskildevej 1, 2000 Frederiksberg

Utfört

2011

Referensenummer

1424