Drift- och underhållsmanual  

Bara säkra lekplatser är bra lekplatser.

Du hittar våran drift- och underhållsmanual till olika material.

Underhållsplan - lekutrustning, träningsredskap, solsegel, bord-/bänkset, pannabanor och multibanor
Drift- och underhållsmanual - lekutrustning i stål
Drift- och underhållsmanual - lekutrustning i betong