Parkour

Parkour är en fysisk disciplin som på allvar har vunnit mark på senare år. Det är särskilt populärt bland unga att utmana sig själva på parkourbanans underlag. Målet med parkour är att ta sig från punkt a till b på snabbaste möjliga sätt i ett glidande och effektivt flöde av rörelser.

Parkour är en urban sport som har växt fram från gatan. Därför är parkourredskap och parkourställningar även väldigt annorlunda än vad man annars upplever: Stänger, murar och räcken är bland de vanligaste elementen i en parkourbana.

Låt Elverdal hjälpa er med Parkourbanan

Om ni vill ha plats för en ny och spännande sport kan ni låta Elverdals arkitekter hjälpa till att utforma en parkourbana som passar in i just er miljö.