Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser

Denne figur beskriver de forhold der behandles i forbindelse med udvikling af udeområder. 

1. Brugere

Hvem er brugere af området og hvad er deres ønsker.

2. Mål

Hvilket mål har man med brugen af området.

3. Aktiviteter 

Hvilke aktiviteter eksisterer i dag og hvilke aktiviteter ønskes. 

4. Lokalitet

Hvilke lokale forhold gør sig gældende på området.

5. Løsning

Ud fra ovennævnte svar udvikles der en løsning. 

Lad en af vores arkitekter hjælpe jer igennem processen

Hent guiden her!