Playground Energy

Hos Playground Energy har de fokus på att skörda den kinetiska energin från lekplatser och ge tillbaka den till barn i form av ljus och ljud - allt för att motivera barn att leka mer. Detta har utformat sig i några karaktäristiska och moderna produkter som vänder sig till både barn och vuxna.

Idén till konceptet uppstod på grund av det faktum att elektronik har blivit en stor del av barns vardag. Men oftast sker denna lek inomhus framför en skärm, så varför inte ta mer sig leken ut? Genom att samla den kinetiska energin i rörelserna av de innovativa lekredskapen - och omvandla dem till nya och spännande upplevelser för barn - motiverar de till att leka mer. Detta har Playground Energy uppnått genom att tala till barnens intuitiva sätt att använda redskapen på. Barnen möts alltså av välkända redskap som har förbättrats av nya och spännande upplevelser.

Playground Energy grundades 2012 av entreprenören Hristo Aleksiev och industridesignern Ilian Milinov. Aleksiev är en erkänd affärsman och grundare till några av de största varumärkena inom klätterutrustning i världen. Milinov har tagit emot flera designpriser, bland annat från RedDot och Promosedia.

Alla redskap uppnår lekplatsstandarden EN 1176 och är ISO 9001:2008 certifierade.


Här kan du se och läsa mer om Playground Energy i deras katalog.