Ørestad Skole

På Ørestad skole designades en lekplats som utmanar alla åldrar och som komplimenterar skolans färgstarka fasad med sina färgglada uttryck.

Idrott, hälsa och rörelse

Baserat på skolans tema: "sport, hälsa och rörelse" valdes en stor klätteranläggning för lekplatsen. Klätteranläggningen är en multifunktionell lösning som trots sin storlek har ett mycket rent och transparent utseende, så den passar in väl i den omgivande miljön. Den stora klätteranläggningen erbjuder en myriad av lekmöjligheter som samtidigt stärker kroppen och motoriken. Klätteranläggningen består nämligen av olika plattformar, platser för armgång, repklättring, linbana och kupoler i olika höjder, som kan fungera som utkiksplatser. Det röda underlaget och de gröna kupolerna har valts för att matcha skolans färgstarka fasad.

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

A.Jacobsens Allé 21, 2300 København S

Utfört

2012

Referensnummer

1539

Följande produkter har använts i projektet