Nordlys i Horsens

Stadsrådet i Horsens beslutade tillbaka 2013 för att skapa projektet "Känn staden”. Känn staden handlade om att utveckla en rad initiativ för att bidra till att skapa mer liv och rörelse i Horsens. Ett sådant initiativ var installationen Nordlys, som Alexandra Institutet Utvecklade i dialog med kommunen.

En interaktiv ljud och ljusinstallation

Nordlys är en interaktiv ljud och ljusinstallation i centrala Horsens, som är utformad för att sprida en lugnande och avkopplande atmosfär på torget, där den står. Installationen består av fem gungor som aktiverar både ljud och ljus när den används.

En gungande bra träff

Nordlys har lyckats bli det centrala samlingsplats för en bred publik, och har lockat många besökare och inspirerade både vuxna och barn att ta en rolig resa på de interaktiva gungor. Andra väljer att stanna och lyssna på lugnande toner och njuta av färgglada lampor. Sammantaget till en installation som har lyckats föra samman människor i en estetiska upplevelser som talar till sinnena och tillför aktivitet och rörelse till vardagen. På Elverdal vill vi bidra till att skapa ännu mer av sådana interaktiva och estetiska lösningar, där kärnan är rörelse och gemenskap.

Samarbete mellan Elverdal och Alexandra Institutet

Baserat på den stora framgången med Nordlys och Elverdals tro att framtidens uterum är interaktiv och upplevelseorienterad, har Elverdal inlett ett samarbete med Alexandra Institutet omkring utveckling och design av framtidens uterumsmöbler.

Här kan du läsa mer om en av Alexandra institutets andra framgångsrika installationer, nämligen en digital lekplats i Roskilde.

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

17 Torvet, 8700 Horsens

Utfört

2013

Referensnummer

2565