Mount Logan vers. 8

3153023

Den stora klätternaläggningen består av ett klätternät uppspänt på en stålram. Det finns många möjligheter - man kan bl.a. klättra 5,5 meter uppåt och rutscha nedför rutschkanan. Man kan även gå armgång eller gå över hängbron. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.