Mount Logan vers. 3 klätteranläggning

3153039

Klätternätet har en höjd på 5,5 meter och man kan klättra in i det uppspända nätet och klättra mot toppen. Från toppen kan man åka rutschkana ned till backen. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.