Mount Logan vers. 1 klätteranläggning

3153017

Det är stor variation i lekmöjligheterna i det här klätternätet. Man kan bl.a. gå armgång, gå över gångbron eller gunga i de uppsatta repen. Klätternätet är spänt på en stålram och kan sättas upp utan betongfundament.