Mount Logan klätteranläggning

3153003

Med en höjd på 5,5 meter kan man krypa in i det upphängda klätternätet och klättra mot toppen. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.