Monte Bianco vers. 2 klätteranläggning

3142038

Klätteranläggning med klätternät spänt på en stålram. Här kan man också ta rutschkanan till backen. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.