Monte Bianco vers. 1 klätteranläggning

3142314

Klätteranläggning med många möjligheter, bl.a. linor och gångbroar. Här är klätternätet fastspänt på en pyramidformad stålram. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.