Mont Blanc

3053006

Klätteranläggning spänd på stålstativ. Här kan du klättra över fem meter till toppen. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.