Lyngby Private Skole

Till stor glädje för eleverna på Lyngby Privatskola stod en helt ny lekplats klar på skolans utearealer 2013, som Elverdal stod för att etablera. Här kan du läsa mera om projektet.

Plats för skoj, lek och utmaningar

Projektet hos Lyngby Privatskola resulterade i en fin sammanhängande lekplats med högt lekvärde för skolans många elever. Idag kan eleverna njuta av platsens stora multifunktionella klätteranlägning, jättekarusell, balansblock och dynamiska lekredskap, som tillsammans ger möjlighet till både skoj, lek och utmaningar. 

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

Lyngby Hovedgade 56,2800 Kgs. Lyngby

Utfört

August 2013

Referensnummer

1685