Liten Trampolin

7210001

Liten nergrävd trampolin - säkerhetsgodkänd, vandalsäker, med halksäker hoppyta och godkänd för allmänt bruk. En trampolin är alltid en säker vinnare på en lekplats och den stärker samtidigt förståelsen för hur kroppen fungerar på ett roligt och aktivt sätt. Barnens lek på en trampolin stärker både kondition, balans, koordinationsförmågan och lusten att röra sig. Dessutom ger framgångar på trampolinn en större självkänsla, förståelsen för hur kroppen fungerar och en bättre självuppfattning. Även sociala färdigheter spelar in när barnen själva måste organisera leken vid trampolinerna och även måste öva på att vänta på sin tur.

Lätt att underhålla

Här kan du se hur lätt du kan använda det medföljande specialverktyget för att lossa fjädrarna om det t.ex. måste göras rent under trampolinn: https://www.youtube.com/watch?v=0qDyZkjTfxQ