Lekskepp

J2604

Även den värsta landkrabban kan frestas till att hoppa ombord på det här glada fartyget, som sätter kurs mot okända vatten. Skeppet inspirerar till självuppfunna lekar där barnen kan spela roller som kapten, sjöman, fiskare och mycket annat. De kan klättra över relingen, krypa genom turbinen eller gömma sig ombord. Dekorationen betonar det maritima universumet.