Parker & Natur

Lekplatser på offentliga områden och i parker ska ha en speciell utformning. Elverdal levererar lekredskap och fitnessutrustning för utomhusbruk av högsta kvalitet, som är säkrat mot vandaler och som uppfyller alla säkerhetskrav samtidigt som de erbjuder ett högt lekvärde för barnen under många år framöver.