Skolor

Skolans lekplats ska vara ett kärnområde där barn och ungdomar kan mötas, leka och uppleva saker. Våra arkitekter tar i samarbete med skolan fram en komplett plan för det nya lekplatsprojektet anpassat till önskemål och krav från skolan tillsammans med Elverdals expertis för bl.a. säkerhet på lekplatsen, lek och inlärning.