Bostad och fritid

Lekplatsen hos bostadsföreningen är en plats där man möts. Bostadsföreningens lekplats ska vara solid och underhållsfri samtidigt som den ska vara vandalsäkrad. Elverdals arkitekter utformar och levererar tillsammans med lekplatsutrustningen en lekplats som skapar spännande aktiviteter för alla åldersgrupper och uppfyller alla krav.