Klätterstapel

ORG7015A

Massiva robiniastolpar utan flis har satt samman en "slumpvis" stapel, som barn kan klättra på. Trädet håller lätt 20-30 år utan behandling.

Som att vara ute i skogen

Ute i skogen ligger ofta trä på kors och tvärs, som barn av sig själv får lust att klättra på, hoppa över, gömma sig bakom och skapar lek. Detta klättrastapel ha samma lekmöjligheter, men är säkert sammanbultade, så att det inte faller ner över barnen. På det här sättet kan barnen få lite mer, och fritt prova de många möjligheter till lek och klättring.