Klätterstänger, rutschrör

ORG7019A

Klätterstativ med klätterstänger och glidstänger.