Kabellinbana

J515

Alternativ linbana med inbyggd plattform.