Jægerspris Skole

Husfasader för lek, lärande och vistelse - en multifunktionell lekplatslösning utan fallhöjd

Krav på ytmontering och ingen fallhöjd

På en befintlig plattform vid Jægerspris skola har Elverdal stått för att skapa ett fantasifullt universum med husfasader, speglar och musik. Området är inriktat på barn i grundskoleåldern och designades med tanke på att redskapen skulle ytmonteras och inte kräva fallhöjd.

Plattformen är enkel till utseendet, men rent funktionellt erbjuder den en mängd möjligheter till lek, vistelse och gemenskap.

En multifunktionell plattform för både lek och lärande

Tanken var att skapa ett bekvämt och funktionellt område som uppmuntrar till gemensam lek. De färgglada husfasaderna ger liv åt det annars färglösa området och skapar flera mindre områden för att kunna springa runt, gömma sig och sitta ner. Mellan husen inbjuder de färgglada möblerna till att sitta ner och i mitten utgör en dynamisk musikanläggning ett nav för leken.

De musikaliska delarna består av en interaktiv musiksfär och en Elverfon som fungerar som en högtalare för mobiltelefonen. Musiksfären kan användas för att spela musik, berätta sagor och ge instruktioner om rörelser etc. På så sätt kan leken hållas ihop på plattformen. Varje fasad är försedd med speglar, vilket ökar barnens självuppfattning och kroppsförståelse.


Flemming Jensen

Kontakt

Flemming Jensen

flemming@elverdal.dk

Placering

Danmark

Møllevej 90, 3630 Jægerspris

Utfört

2017

Referensnummer