Inlärning och spel

Oavsett om det handlar om ren underhållning eller aktiviteter som en del av lek och inlärning har Elverdal en lösning.

Inlärning med termoplast

Med vår specialutvecklade termoplast kan t.ex. matematiklektionen snabbt tas med ut på skolgården. Vi erbjuder en rad lösningar med specialutvecklad termoplast som kan göra skolgården till en del av undervisningsområdet med skoj och utmaningar.

Elektronisk lekplats

Elverdals elektroniska lekplatser har blivit ett populärt alternativ som kan vara utmanande för både grupper och individer.

Spel på lekplatsen

De små spelutmaningarna ger glädje på lekplatsen. De stärker motoriken och balansen samtidigt som de är utmanande och erbjuder sunda tävlingstillfällen.