Lek och inlärning

Elverdal drog 2013 i gång projektet ” Fullt ös på undervisningen ”, som skulle klarlägga förutsättningar och möjligheter till att använda skolornas utomhusområden för lek- och inlärningsaktiviteter. Syddansk Universitet Odense drogs in i processen och arbetsredskapet ”Aktivitetscirkeln” utvecklades för ändamålet.

Här kan du hitta relevant information och verktyg samt se hur en skolgård kan utformas, så att den understödjer inlärning både under och efter skoldagen.