Hornslet Skole

I slutet av 2014 stod lekplatsen på Hornslet Skola färdgi. Nu sjuder skolans uteområde på en mängd av nya och spännande lekmöjligheter för barn i alla åldrar.

Redskap som samlar området

Målsättningen för skolans nya uteomhusområden var att göra Hornslet Skola till en plats för staden i bred bemärkelse. Därför har det i lösningen lagts vikt på att utomhosområdena ska rymma en bred användar grupp med står åldersspridning av elever från 5 till 16 år och andra av stadens användare upp till 75 år. I lösningen har det främst lagts vigt på rörelse och möjlighet för lek och inlärning i många former för klättrings- och balanslek. Genom att samtidigt dela upp utomhusområdena i olika områden med var sitt tema ökas möjligheten för att många kan använda platsen samtidigt.

Som en del av lösningen specialdesignade vi hos Elverdal ett stort klättertorn, som trots av sin storlek framstår transparent och enkelt i sitt uttryck, och som ger möjlighet till rolig lek, avslappning och mys. 

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

Ballesvej 6, 8443 Hornslet

Utfört

December 2014

Referensnummer

1892, 2329