Giersings Realskole

Lekplatsen hos Giersing Realskole, inspirerad av nordisk mytologi, blev klar i oktober 2014. Här har vi använt både fantasin och historieböckerna.

Ragnarök på Nonnebakken

Det har tidigare varit en gammal fästning där Giersing Realskole är idag. Detta gav inspiration till att skapa en lekplats med nordisk mytologi som tema. Lekplatsen sträcker sig över ett långsträckt område, därmed valde vi att skapa en lekplats som slingrar sig utmed skolan.

Den första delen av lekplatsen består av en specialdesignad repgunga med Midgårdsormen som gunga, och symboliserar Tors strid mot Midgårdsormen.

Den andra delen av lekplatsen symboliserar Odens kamp mot Fenrisulven. Den består av en äventyrsbana med allt från rullbom till ett bamburör hinder, flytande stubbar, ett vridet klätternät, en trampolin, ett galet djungelnät och en träskulptur av Oden. Här finns det stora möjligheter att utmana både fysik och motorik genom rolig lek.

Den sista delen av lekplatsen symboliserar Frej som kämpar mot Surt och en armé av eldsryttare. Detta område består av trädstammar och en träskulptur av Frej.

Materialen och färgerna är valda för att skapa ett område med en naturlig känsla. Därför är alla trästolpar gjorda av unika robiniestammar. För att symbolisera var fästningen en gång låg, har vi lagt in Midgårdsormen i gatsten i den gröna gummibeläggningen.

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

Nonnebakken 7, 5000 Odense C

Utfört

Oktober 2014

Referensnummer

2048