Vision, mission och mål

Hos Elverdal lägger vi stor vikt vid att vi alla arbetar i samma riktning och har en gemensam uppfattning om vad vi vill uppnå och hur vi gör det på bästa sätt. Denna insikt har vi gjort klar i en gemensam vision och mission samt några målsättningar och kärnvärderingar som tillsammans utgör vår kompass i det dagliga arbetet och som sätter ramarna för det handlingssätt som vi önskar att möta våra kunder och varandra med.

Vision

Att skapa estetiska utomhusutrymmen för gemenskap och allsidig utveckling för människor i alla åldrar.

Mission

Att skapa de bästa utomhuslösningarna i nära samarbete med kunder och partners.

Vi vill...

  • förbättra hälsan och livskvaliteten genom att utveckla användarnas motorik, fysiska och sociala färdigheter.
  • möta kunderna på en gemensam nivå och säkerställa den bästa upplevelsen genom konsultation och kommunikation.
  • erbjuda flexibla high end-lösningar som täcker alla behov och som är estetiska till utseendet.
  • leverera hållbara kvalitetsprodukter i miljövänliga material som passar in i omgivningen.
  • hjälpa kunden genom hela processen för utveckling, konstruktion, drift och nedmontering.

Vi använder...

  • kunniga medarbetare som tillför kvalificerad erfarenhet till de lösningar vi utför.
  • vetenskapliga metoder och resultat för att förbättra inlärning och lekvärde i produkterna.
  • professionella leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att bli den bästa partnern för kunden.
  • arkitekter och designer för att skapa unika koncept och flexibla lösningar i dansk design.
  • kvalificerad personal för att säkerställa professionell ledning och en lösningsorienterad etablering.

Mål

Vi ger alltid våra kunder den bästa upplevelsen och skapar det bästa värdet genom de produkter, projekt och tjänster vi erbjuder.

Värderingar

”Vi skapar bäst värde för kunderna”

Vi på Elverdal ger alltid bra service, prioriterar tid till kunderna och fokuserar på att bygga upp en bra relation. Det är oumbärligt för oss, att alla kunder får den bästa möjliga upplevelsen, när de är i kontakt med oss. Detta gör sig gällande vare sig det gäller den inledande kontakten, planläggning, projektdrift, utförelse eller den efterföljande drifts- och underhållsprocessen.

Vi på Elverdal lägger vikt vid att våra kunder alltid ska uppleva att vi levererar bra, hållbara lösningar, och att vi är noga med säkerheten. Vi vill bli uppfattade som ett företag som alltid har spännande och innovativa idéer och lösningar. Därför har vi anställt skickliga och erfarna artkitekter för att genomföra idéutveckling och specialdesign.

”Vi gör det som är rätt, och vi gör det på rätt sätt”

För oss på Elverdal är det inte bara viktigt att vi gör det som är rätt. Det är också lika viktigt för oss att vi gör det på rätt sätt. Det är därför vi är noga med att behandla våra produkter på rätt sätt och se till att det vi levererar är i gott skick.

Dessutom använder vi intelligenta metoder med låg resursförbrukning och hög output. Vi prioriterar våra insatser, planerar vårt arbete, hittar rätt lösning och försäkrar oss om att den blir förverkligad på ett effektivt sätt.

”Det ska vara ”kul” att gå till jobbet”

Hos Elverdal lägger vi vikt vid att skapa en god arbetsplats med skratt och gott humör, där vi både möter våra kunder och varandra öga mot öga. Det är viktigt för oss att ha en stark sammanhållning, där vi alla drar åt samma håll och vi har en synlig och närvarande ledning. Därför ställer vi krav på varandra och ger varandra konstruktiv feedback.

”Att hitta och visa vägen till framgång”

Elverdals ledning är involverad i det dagliga arbetet och är en aktiv del av verksamheten, som förebilder för medarbetarna. Ledningen är noga med att motivera medarbetarna, att utstråla optimism och att skapa en god atmosfär. Varje dag handlar om att hitta och visa vägen till framgång för varje medarbetare.

”Vi visar måttlighet och gör bra affärer”

Vi tar hand om företagets resurser, som om de vore våra egna, och ser alltid till att få kvalitet när vi köper in till företaget. Vi letar alltid efter bra affärsmöjligheter och skyddar samtidigt företaget mot förluster genom att inte ta några onödiga risker.

Vill du veta mer om Elverdal?

Du kan läsa mer om Elverdal och vårt arbete under din lekplatsleverantör.

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Sverige

Utfört

Referensnummer