Eldplats

ORG3001A

Ett bålhus är en social knutpunkt, där man kan njuta av lunchen, ha trevliga stunder, ordna högläsning och lära sig om naturen omkring oss.