Dufourspitze klätteranläggning

3042005

Klätteranläggning spänd på stålstativ. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.