Det pedagogiska uterummet för 0-6 åringar

Dagens barnomsorg spelar en avgörande roll när det gäller att forma framtidens medborgare. Därför utvecklar Elverdal produkter och projekt för barn i åldrarna 0-6 år. Produkterna och projekten stöder den nyligen antagna utbildningsplanen, vilken danska institutioner är föremål för. Planen arbetar med olika teman och betonar bland annat att spelet måste vara en kontinuerlig del av institutionen - som alla kan vara användbara i institutioner över hela Norden.

En utmanande och trygg miljö

På Elverdal vill vi skapa en utmanande och trygg miljö som främjar barns välbefinnande och lärande under spontana lekar och vardagsaktiviteter samt i pedagogernas organiserade aktiviteter på lekplatsen. Vidare vill vi skapa estetiska uterum som inbjuder till trygghet och trivsel, utforskning av egna och andras förmågor, känslor, fantasilekar, kreativitet och samarbetsprojekt som passar barnens storlek.


Skapa ett konto och få många fördelar

  • Få tillgång till produktpriser
  • Hämta produktfiler
  • Få inspiration till ert uterum

Skapa ett konto

Anmäl dig till Elverdals konferenser om det pedagogiska uterummet

I januar 2019 anordnar Elverdal en gratis konferense om det pedagogiska uterummet där vi, i samarbete med externa pedagogiska experter, fördjupar oss i hur man utvecklar och skapar bästa tänkbara pedagogiska uterum för våra förskolor. Konferensen kommer att äga rum i Köpenhamn d. 16. januar 2019.

Vi är redo att stå till tjänst

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi kommer även gärna förbi för ett informellt och kravlöst möte där vi kan diskutera möjligheterna för just ditt specifika uterum.

(+46) 70 285 24 70 - info@elverdal.se