Carrantuohill klätteranläggning

3028003

Kubnät med möjlighet att klättra upp i ett vågrätt nät eller ligga i ett rede under. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.