Affärsvillkor

Försäljningsvillkor

Alla priser är exklusiv moms och montering. Eventuella upplysta fraktpriser är beräknat från Danmark.

Alla offerter är gällande i 3 månader från att det överlämnas till kund. Det tas i förbehåll för tryckfel, producentändringar eller prisstigningar.

Alla ritningar och lösningar utarbetat av Elverdal AB är beskyddade av lagen om Copyright. Kopiering av ritningarna eller uppförande av lösningar, som framgår av ritningarna, är inte tillåtna utan skriftligt medgivande från Elverdal AB. Ritningarna får inte vidareges till tredjeperson. Alla redskap är producerat enligt EN1176-1:2008

Leveransvillkor

Vid leverans förväntas det att det kan tillkomma kostnader för stor lastbil, att kunder är på plats och eventuellt hjälper till vid avlastning. Extra kostnader som kan tillkomma är följden av svårtillgängliga platser, som blir fakturerat kunden. I de fall då Elverdal har påtagit ansvar för montering och upparbetning av lekplatsen reserverar vi oss för bearbetning av beplantning, gamla lekapparater, speciela grundförhållanden och andra installationer. Medarbeten som följd av dessa reservationer, faktureras i hänsyn till timförbruk.

Det är kundens plikt att söka eventuella byggtillåtelser samt att få kartlagt och märkt upp ledningar, rör och liknande.

Betalningsvillkor

Fakturan är gällande i 15 dagar. Större projekt kontofaktureras regelbundet efter färdigställandet.

Vid sena betalningar påläggs avgift och ränta på 1,5 % per varje påbörjad månad.

Service

Alla redskap bör varje tolfte månad genomgås och kontrolleras av en utbildad lekplatsinspektör.

Garanti