A.B.A Science Play

- Innovativa lekredskap för nöjesparker, museer och stora torg

Lek, lärande och roliga upplevelser

Bakom A.B.A Science Plays filosofi ligger en önskan om att främja lekfullt lärande och undervisning. Med sina innovativa specialprodukter introducerar de en ny form av lek där fantasin på allvar kommer till sin rätt och som är upplagd för samarbete och tävling för såväl barn som vuxna.

Ett produktsortiment som erbjuder minnesvärda vetenskapslektioner

A.B.A Science Play beskriver sina produkter som de första parkinstallerade klassrum som erbjuder minnesvärda praktiska vetenskapslektioner. För A.B.A Science Play handlar det om att ge barnen
möjlighet att lära sig om vetenskap genom rolig och direkt praktisk erfarenhet.

Att förstå naturens lagar, miljön och den värld vi lever i

Redskapen demonstrerar de grundläggande lagarna inom vetenskap och världen omkring oss, bl.a. fenomen som Pythagoras sats, aerodynamik, energiproduktion, gravitation, centrifugalkraften och många fler principer hämtade från skolans läroplaner. Produkterna ger dessutom förklaringar till jordens geografi och demografi, inklusive fenomen som tidvatten, vind, årstider, tidszoner och solsystemet. Vidare förstärker redskapen medvetenheten om återvinning och bevarandet av vår planet.

Ingen strömkälla

Redskapens strömkällor kommer från alternativa energikällor såsom kinetisk energi och vind- och solenergi, och har därför inget behov av någon annan typ av kraftkälla.

Ett sortiment med naturlagarna i åtanke

A.B.A Science Play produktsortiment är uppdelat i fyra allmänna kategorier, var och en med sitt eget naturvetenskapliga fokusområde:

1. Upp i luften - tar leken till nya höjder och demonstrerar bl.a. gravitation, aerodynamik och centrifugalkraft.
2. Traditionellt eller ...? - baseras på modifiering av mer traditionella lekredskap, vilka åskådliggör naturlagarna och ger kunskap om vår planet och universum.
3. Balans - bygger på balans och består av produkter som alla innehåller balansövningar och inlärning om naturlagarna.
4. Luta dig tillbaka - bygger på redskap som i sig själva förmedlar delar av naturlagarna på ett underhållande sätt.

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Sverige

Utfört

Referensnummer