Elverdal lekplatser

Arkitektritade helhetslösningar till lekplatsen

Elverdal har som mål att bidra till barn och ungdomars gemenskap, hälsa och fysiska utmaning.
Vi arbetar målriktat mot att skapa lekplatser och uterum som stärker barnens fysik och utvecklar deras motorik. 

Projekt: Mimers Park - Skinnerne rejser sig!

Borgmestervangen, 2200 København, Danmark. 2012.

Mere om projektet

Projekt: Hauser Plads

Hauser plads, Danmark. Foråret 2013.

Mere om projektet

Projekt: Sandefjord Torg

Vestmolen 15, 9990 Skagen, Norge. 2013.

Mere om projektet

Projekt: Lalandia - Billund

Ellehammers Allé 3, 7190 Billund, Danmark. 2013.

Mere om projektet

Projekt: Herlev motionslegeplads

Kommenhaven 11, 2730 Herlev, Danmark. Juni 2014.

Mere om projektet